Skolen

 

Kunst, kunst, kunst

Kunst er omdrejningspunktet for alle på skolen

Fakta om skolen

 • Kunstskolen startede i 2005.
 • Den ligger midt  Horsens i Vestbyens Beboerhus på Vestergade 7 B  1.sal.
 • Det koster ikke noget for eleven at gå på skolen.
 • Der er 15 værkstedpladser på skolen = 15 elever.
 • Der er ansat 4 lærere.
 • Skoledagen strækker sig fra kl. 9.00 – 15.00 med en frokostpause midt på dagen. Fredag er der fri kl. 14.00.
 • Eleverne er udviklingshæmmede voksne fra Horsens, Hedensted og de omkringliggende kommuner.
 • Skoleåret starter i begyndelsen af august og slutter sidst i juni.
 • Der er ingen begrænsninger på, hvor længe eleven kan gå på skolen.
 • Skolen administreres efter servicelovens paragraf 104 om samvær og aktivitet.
 • Prisen for skoleår 2017/18 er 77.500 kr, justeres løbende. Kunstskolen modtager midler efter folkeoplysningsloven fra Horsens Kommune. Derfor skal der hvert år afregnes mellemkommunal refusion til Horsens Kommune.
 • På Tilbudsportalen kan der findes yderligere oplysninger om skolen, hvor informationerne opdateres hvert år.
  www.servicestyrelsen.dk/tilbudsportalen