Praktik

Beskrivelse af praktikken og dens forløb
Praktikken foregår i én uge efter aftale med “Snurretoppen”. Praktikanterne starter mandag morgen, hvor de bydes velkommen. Den første dag fortæller vi om skolen, stedet, indretningen osv. og man bliver vist rundt.
Typisk vil praktikanterne komme til at arbejde med neocolor (farvekridt), akrylmaling og måske et grafisk tryk i løbet af ugen alt efter interesse og behov. Er der aktiviteter pågældende uge praktikanten kan indgå i, deltager man på lige fod med skolens elever.

praktik, kunstskole, maleri

Mette Vester Høyer i praktik

Mette Olesen var i praktik efteråret 2013

Mette Olesen var i praktik og startede senere på kunstskolen

Praktikkens formål

Formålet med opholdet på skolen er at give praktikanten så god en forståelse og oplevelse som muligt af, hvad det vil sige at være elev på “Snurretoppen”. Vi vil gerne give et reelt grundlag at træffe en beslutning om han/hun vil være kommende elev på skolen.
Omvendt vurderer vi også fra skolens side om praktikanten har de evner og kompetencer, både fagligt, socialt og personligt, der skal til for at gå på skolen.

Det er gratis at være i praktik